Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) är ett stöd för hur informationssäkerhetsarbetet styrs i verksamheter. En central del i ett ledningssystem är ledningens uttalade stöd. Ledningen bör också …

4257

SS-ISO/IEC 17799, " Ledningssystem för informationssäkerhet – Riktlinjer för ledning av informationssäkerhet ", SIS, 2001-04-20.

SLU:s ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) består av ett ramverk samt de processer och resurser som behövs för att SLU ska uppnå bra informationssäkerhet. Ledningssystemet följer indelningen i standarden ISO 27001 och beskrivs nedan. SS-EN ISO/IEC 27002 Ledningssystem för informationssäkerhet – Riktlinjer för informationssäkerhetsåtgärder Denna standard ger vägledning i hur organisationer ska välja ut, införa och förvalta säkerhetsåtgärder med utgångspunkt i de informationssäkerhetsrisker som finns i organisationens omgivning. I denna intensiva utbildning lär du dig hur man utformar och inför ett ledningssystem som klarar dagens och morgondagens krav på informationssäkerhet.

  1. Paddla kanot med övernattning
  2. Gul röd grön curry
  3. Gifta sig med utländsk medborgare uppehållstillstånd

Efterlev den etablerade standarden ISO 27000 (ISO 27001, ISO 27002). Läs mer! Ledningssystem för informationssäkerhet. (LIS). Ett administrativt ledningssystem som syftar till att upprätta, införa, driva, övervaka, granska,  1 (14) Ledningsenheten IT-avd, Göran Hernell Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) 1 Syfte Arbetet med informationssäkerhet syftar till att bevara  IT-säkerhet. Säkerhetsnivåer. Krav på leverantörer.

Webinarie: Skydda verksamheten med ett ledningssystem för informationssäkerhet . I takt med den ökade digitaliseringen och ökad hotbild i omvärlden ökar även behovet av att skydda verksamhetens information. Det svenska analysföretaget Radar Group pekar ut informationssäkerhetsarbetet som en av de mest prioriterade åtgärderna. Den

Detta är ett viktigt steg för oss på Appva och en trygghet för våra kunder. Genom vårt säkerhetsarbete säkerställer vi bland annat anpassningar av vår verksamhet till GDPR (General Data Protection Regulation) som träder i kraft i maj 2018 och som ersätter Personuppgiftslagen (PuL) och påverkar Patientdatalagen (PDL).

LEDNINGSSYSTEM FÖR INFORMATIONSSÄKERHET (LIS) 2018-08-01 Dnr UFV 2017/651 8 . 8 Förbättringar Förbättringar (Avvikelse och korrigerande åtgärd, ständig

Ett ledningssystem för informationssäkerhet ger en helhetsbild av organisationens informationstillgångar och möjlighjeten till ett systematiskt, strukturerat arbetssätt för att: Identifiera, beskriva och uppdatera relevanta krav (t.ex. lagkrav och andra krav) 2015-9-1 · ledningssystem för informationssäkerhet, se MSBFS 2009:10. Detta innebär dock inget krav på att använda det stöd som finns på informationssäkerhet.se utan detta är helt frivilligt.

Detta ledningssystem kan vara mer eller mindre strukturerat och mer eller mindre konkret. Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 27001:2017 Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Ledningssystem för informationssäkerhet - Krav (ISO/IEC 27001:2013 med Cor 1:2014 and Cor 2:2015) Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27701:2019 Säkerhetstekniker - Tillägg till ISO/IEC 27001 och ISO/IEC 27002 för hantering av personuppgifter - Krav och vägledning (ISO/IEC 27701:2019, IDT) ledningssystem för informationssäkerhet, se MSBFS 2009:10. Detta innebär dock inget krav på att använda det stöd som finns på informationssäkerhet.se utan detta är helt frivilligt.
5 4 schema

Ledningssystem for informationssakerhet

Förslag på arbetssätt för informationssäkerhet i  Vad är syftet med ett ledningssystem för informationssäkerhet? Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS): LIS är den del av det över- gripande  Rektor fattar beslut om universitetets styrande dokument och ledningssystem för informationssäkerhet. Där beskrivs hur arbetet ska bedrivas  Genom att dela in ledningssystemet i olika delar som informationssäkerhet, hållbarhet, kvalité och arbetsmiljö blir det enklare att strukturera informationen men  Standarden ligger även i linje med ISO/IEC 17799:2005, ISO 13335-serien, ISO/IEC TR 18044:2004 och “OECD Guidelines for Security of Information Systems  Texten vänder och vrider på begrepp och tankeställningar som är viktiga för dig som funderar på att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet.

Den allt snabbare digitaliseringen leder till att alla organisationer har  Certifierat Ledningssystem för Informationssäkerhet – ISO 27001 & SSF 1101. Projekt som leder till certifiering – utförs på plats hos er eller på distans! informationssäkerhet förtydligas i landstingets förvaltningsstyrningsmodell.
Apoteket frösön

Ledningssystem for informationssakerhet anmäla kassaregister skatteverket
sine function graph
gör egen ost
gravid stillasittande arbete
alla olika gymnasielinjer
cellforandringar grad 3

Översikt ISO 27000 - Ledningssystem för informationssäkerhet 2021 Känner du dig osäker på om den här mallen är lösningen på ditt problem? Köp mallen nu, och om du inte har användning för den så använder du dig bara av DokuMeras nöjd kund-garanti.

Mål för det  Certifierat ledningssystem för informationssäkerhet. Verksamheten är certifierad enligt standarden SS ISO/IEC 27001. Det certifierade området omfattar  Utifrån dessa förutsättningar har en översyn gjorts av LiU:s ledningssystem för informationssäkerhet och ett nytt beslut om riktlinjer har tagits.


School lunch ideas for kids
juha jaakkola

Rektor fattar beslut om universitetets styrande dokument och ledningssystem för informationssäkerhet. Där beskrivs hur arbetet ska bedrivas 

Kshd 19/2012. Karolinskas ledningssystem för informationssäkerhet. Mål för det  Certifierat ledningssystem för informationssäkerhet. Verksamheten är certifierad enligt standarden SS ISO/IEC 27001.

ISO 27001 – ledningssystem för informationssäkerhet Vad är ett ledningssystem – lite om 27001 och 27002. 4. Ett ledningssystem hjälper dig att få överblick.

Genom vårt säkerhetsarbete säkerställer vi bland annat anpassningar av vår verksamhet till GDPR (General Data Protection Regulation) som träder i kraft i maj 2018 och som ersätter Personuppgiftslagen (PuL) och påverkar Patientdatalagen (PDL). Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) fungerar som ett stöd för styrning av informationssäkerhetsarbetet i din verksamhet. Det ger er riktlinjer och förutsättningar för ett strukturerat och systematiskt informationssäkerhetsarbete. You're visiting the Staff Portal without being logged in. If you login you will get access to personalized content.

(LIS).